Брошура за научените уроци от учебните пътувания по проект Access2Heritage The Brochures for lessons learned from study trips under the Access2Heritage project

В рамките на проект Access2Heritage да изработени Уроци от учебното пътуване“ на български и на английски езици. Освен като брошури, те[…]

Read more

Среща на партньорите по проект “PATHWAYS FOR ACCESSIBLE HERITAGE TOURISM” с представители на Управляващия орган на ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВO ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020

На 20 декември 2019 г. по инициатива на Управляващия орган на ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВO ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020[…]

Read more

Прекратяване на Процедура за определяне на изпълнител чрез публична покана за „ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪБИТИЯ“ по Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, с акроним “Access2Heritage” реф. № 2055, MIS код 501 88 90, финансиран по  Договор с УО № В2.6с.06 / 15.12.2017 от Програма ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020 поради липса на кандидати

Поради липса постъпили оферти в обявения срок от  за участие в Процедура за определяне на изпълнител чрез публична покана за „ОРГАНИЗАЦИЯ[…]

Read more

Публична покана „Организиране на събития“ по Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, с акроним “Access2Heritage” реф. № 2055, MIS код 501 88 90, финансиран по Договор с УО № В2.6с.06 / 15.12.2017 от Програма ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020.

Публична покана „Организиране на събития“ по Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, с акроним “Access2Heritage” реф. № 2055, MIS код 501[…]

Read more