Брошура за научените уроци от учебните пътувания по проект Access2Heritage The Brochures for lessons learned from study trips under the Access2Heritage project

В рамките на проект Access2Heritage да изработени Уроци от учебното пътуване“ на български и на английски езици. Освен като брошури, те[…]

Read more