Сдружение „Екосвят Родопи” стартира изпълнението на проект Реф. № 2055 “Пътеки за достъпен туризъм” Финансиран по програма ИНТЕРРЕГ БЪЛГАРИЯ – ГЪРЦИЯ 2014-2020

Сдружение «Екосвят Родопи» е един от партньорите които изпълняват проект «Pathways of accessible heritage tourism” /“Пътеки за достъпен туризъм” с[…]

Read more