Среща на партньорите по проект “PATHWAYS FOR ACCESSIBLE HERITAGE TOURISM” с представители на Управляващия орган на ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВO ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020

На 20 декември 2019 г. по инициатива на Управляващия орган на ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВO ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020[…]

Read more