Онлайн среща на партньорите по проект „Pathways of accessible heritage tourism“

На 28 април 2020 беше проведена среща на партньорите по проект „Pathways of accessible heritage tourism“ /Access2Heritage/. Поради пандемията от COVID19 и невъзможност за пътуване, техническата среща се осъществи онлайн чрез възможностите на Zoom – платформата.

В онлайн срещата взеха участие представители на всички партньори. Темите, които са рагледани са преглед на проекта: Изпълнение и Управление в следните направления:

  • Текущо състояние и напредък до момента (от всеки партньор поотделно)
  • Идентифициране и координация на следващите дейности (от всеки представител на партньора  отделно)
  • Специален акцент върху дейностите по разпространение (от Водещия партньор)
  • Актуализация на времевия план (съвместна дискусия)

Отчете се отрицателното влияние на COVID19 от изпълнението на проекта, тъй като в края са планирани дейсности с масово участие на хора.

Бяха набелязани за изпълнение и поставени срокове на текущи задачи по изпълнение на дейности по проекта.

 

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *