Среща на партньорите по проект “PATHWAYS FOR ACCESSIBLE HERITAGE TOURISM” с представители на Управляващия орган на ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВO ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020

На 20 декември 2019 г. по инициатива на Управляващия орган на ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВO ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020 се проведе среща на представителите на  Управляващия орган с  партньорите по проект “PATHWAYS FOR ACCESSIBLE HERITAGE TOURISM” .

В техническата среща, която се проведе в сградата на Управляващия орган на ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВO ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020 в Солун беше обсъдено изпълнението на проекта. Отбелязано е изоставането в изпълнението и причините за това. Възложено е изработване на мерки за преодоляване на изоставането на част от дейностите по проекта. Обсъден е напредъка на проекта в контекста на удължаване на срока за изпълнението му с една година до края на 2020 г.

__________________________________________________________________________________________

Тази публикация е създадена в рамките на Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, Абревиатура “Access2Heritage ”реф. № 2055, Договор с УО № В2.6с.06 / 15.12.2017, MIS код 501 88 90  финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020”, съфинансирана от ЕФРР и националния бюджет на участващите страни.

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ е на Сдружение Екосвят Родопи“– Смолян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Европейския съюз, на участващите държави, на Управляващия орган и на Съвместния секретариат http://www.greece-bulgaria.eu/

 

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *